KiMagKolektory w systemach magazynowych i sprzedażowych

Zarządzanie terminalami

Najwygodniejszym sposobem korzystania z KiMag jest praca przy użyciu terminali - ręcznych kolektorów danych z czytnikiem kodów paskowych i kartą radiową umożliwiającą komunikację online za pomocą sieci Wi-Fi. Terminale działają pod kontrolą systemu Windows CE/Mobile lub Android. KiMag umożliwia współpracę w wieloma terminalami jednocześnie. Liczba jednocześnie działających urządzeń jest uzależniona od posiadanej licencji.

Terminale automatycznie nawiązują łączność z uruchomionym na PC KiMagiem, o ile tylko znajdują się w tej samej sieci. Po nawiązaniu połączenia, urządzenie wyświetlane jest na liście dostępnych terminali. Nazwa jest generowana na podstawie rodzaju i modelu urządzenia i może być dowolnie zmieniana za pomocą polecenia "Zmień opis" dostępnego w menu kontekstowym.

Każdy z terminali może być w jednym z dwóch stanów: aktywny lub nieaktywny. Liczba terminali aktywnych nie może przekraczać liczby określonej w zakupionej licencji. Liczba terminali nieaktywnych jest nieograniczona. Tylko terminale oznaczone jako aktywne komunikują się z PC. Terminale nieaktywne nadal mogą działać w trybie offline.

Terminale mogą być swobodnie aktywowane i dezaktywowane, tak długo jak nie jest przekraczana liczba jednocześnie aktywnych terminali.