KiMagKolektory w systemach magazynowych i sprzedażowych

Co to jest inwentaryzacja dostawy?

Inwentaryzacja dostawy polega na zliczeniu towaru, który przyjechał do magazynu i porównaniu wyniku z oryginalnym zamówieniem do dostawcy lub innym dokumentem zakupowym. Inwentaryzacja dostawy ma na celu zweryfikowanie, czy został dostarczony taki sam towar, jaki zamówiono.

Kiedy można przeprowadzić inwentaryzację dostawy?

Inwentaryzacja dostawy jest możliwa wtedy, gdy zawczasu wiadomo jakiego towaru i w jakich ilościach należy się spodziewać. Oznacza to, że w programie magazynowym musi zostać założony dokument magazynowy lub dokument handlowy zawierający specyfikację towarową. Takim dokumentem zwykle jest ZD (zamówienie do dostawcy), ale potencjalnie może to być dowolny inny dokument przychodowy, na przykład faktura zakupowa lub dokument PW (przychód wewnętrzny).

Jeśli w momencie dostarczenia towaru do magazynu nie jest znana lista towarów, zamiast inwentaryzacji dostawy, należy przeprowadzić rejestrację dostawy.

Jak przebiega inwentaryzacja dostawy?

Inwentaryzacja dostawy może być przeprowadzona tylko w trybie Online za pomocą jednego lub kilku terminali. W trakcie skanowania specyfikacja dokumentu w systemie magazynowym nie ulega zmianie. KiMag wewnętrznie sumuje i zapisuje przeskanowane ilości każdego z towarów. Proces dostępny jest przy działaniu z dowolnym programem magazynowym wspieranym przez KiMag: Subiekt GT, Nexo i WF-Mag. Aby przeprowadzić weryfikację dostawy, należy:

  1. Założyć w programie magazynowym dokument przychodowy, na przykład zamówienie do dostawcy (ZD).
  2. Wybrać na terminalu tryb pracy Realizacja online.
  3. Wybrać z listy dokument ZD do inwentaryzacji.
  4. Przeskanować kody paskowe wszystkich towarów dostarczonych do magazynu w ramach danej dostawy. Odczyty wykonywane na różnych terminalach są sumowane.
  5. W trakcie skanowania, na PC na bieżąco dostępne jest porównanie ilości zeskanowanych z ilościami ze specyfikacji dokumentu. Towary, na których ilości są zgodne, wyświetlane są na zielono. Niezgodności są wyświetlone na czerwono, a w kolumnie "Ilość" znajduje się informacja o sumie odczytów oraz ilości towaru według specyfikacji dokumentu.

W trakcie skanowania, na terminalu dostępny jest podgląd specyfikacji towarowej dostawy wraz z informacją o przeskanowanych ilościach. W razie pomyłki lub wykryciu rozbieżności i konieczności ponownego przeliczenia jednego lub kilku towarów, można użyć przycisku "Wyzeruj zaznaczone" lub "Wyzeruj wszystkie" aby wyzerować przeskanowane ilości, a następnie jeszcze raz przeliczyć towar.

Inwentaryzacja dostawy nie zmienia żadnych danych po stronie programu magazynowego lub sprzedażowego. Ewentualne niezgodności między dokumentem a faktyczną dostawą należy wprowadzić bezpośrednio na dokumencie przychodowym. Wprowadzone zmiany w specyfikacji są na bieżąco dostępne w KiMag i na kolektorach.