KiMagKolektory w systemach magazynowych i sprzedażowych

Do czego służy rejestracja dostawy?

Za pomocą procesu rejestracji dostawy możliwe jest uzupełnienie specyfikacji towarowej dokumentu magazynowego lub sprzedażowego. Ten proces jest przydatny, jeśli w momencie przyjmowania towaru do magazynu nie są znane dokładne ilości i asortymenty.

Dostawę można zarejestrować w trybie online lub offline, za pomocą terminali radiowych (na przykład Datalogic Memor), kolektorów batchowych (Argox PA-20, Cipherlab 8001L) lub ręcznych skanerów kodów (Symbol LS2208). Rejestracja przeprowadzana w trybie online na bieżąco uzupełnia ilości w programie magazynowym. Rejestracja za pomocą kolektorów offline lub ręcznego skanera kodów widoczna jest w programie magazynowym dopiero po odebraniu i przetworzeniu paczki danych.

Rejestracja dostawy dostępna jest niezależnie od wybranego programu magazynowego (Subiekt GT, Nexo lub WF-Mag). W przypadku pracy z Subiektem, rejestracja dostawy jest możliwa tylko dla dokumentów z wycofanym skutkiem magazynowym. Po zakończeniu rejestracji i zweryfikowaniu poprawności dancyh należy wywołać skutek z poziomu Subiekta.

Jak przeprowadzić rejestrację dostawy w trybie online?

 1. Uruchom program magazynowy i załóż w nim nowy, pusty dokument przychodowy. Może to być na przykład fakutra zakupowa lub dokument PW. Jeśli korzystasz z programu Subiekt, wycofaj skutek magazynowy na utworzonym dokumencie.
 2. Uruchom terminal i wybierz tryb pracy "Uzupełnianie online".
 3. Wybierz dokument magazynowy do uzupełnienia.
 4. Skanuj towary i podawaj ilości przyjmowanych asortymentów.
 5. Po przeskanowaniu wszystkich dostarczonych towarów, wróć do programu magazynowego i zweryfikuj czy specyfikacja została poprawnie uzupełniona. Jeśli korzystasz z Subiekta, wywołaj skutek magazynowy na dokumencie.

Jak przeprowadzić rejestrację dostawy w trybie offline?

 1. Wyczyść bazę odczytów na kolektorze i przeskanuj towary przyjęte w ramach dostawy. Jeśli korzystasz z terminala Windows CE lub Android pracującego w trybie offline wybierz tryb pracy "Uzupełnianie offline" i utwórz nową paczkę.
 2. Uruchom program magazynowy i załóż w nim nowy, pusty dokument przychodowy. Może to być na przykład fakutra zakupowa lub dokument PW. Jeśli korzystasz z programu Subiekt, wycofaj skutek magazynowy na utworzonym dokumencie.
 3. Wyślij odczyty wykonane na kolektorze do PCta. Na PC wybierz polecenie "Kolektor" - "Odbierz dane z kolektora".
 4. Wybierz na PC paczkę danych, która zawiera odczyty odebrane z kolektora.
 5. Wybierz dokument magazynowy do uzupełnienia.
 6. Kliknij dwukrotnie na paczkę danych lub z menu kontekstowego paczki wybierz polecenie "Uzupełnij dokument". Zostanie wyświetlona lista odczytów wykonanych w ramach paczki danych.
 7. Kliknij na przycisk "rozpoznaj kody". Wyświetlona zostanie lista z nazwami rozpoznanych towarów i ilościami. Nierozpoznane kody są wyróżnione na czerwono.
 8. Kliknij na przycisk "uzupełnij dokument", aby do wybranego dokumentu dodać pozycje zgodnie z wyświetloną listą.

Jak przeprowadzić rejestrację dostawy z użyciem skanera ręcznego?

Rejestracja dostawy z użyciem ręcznego skanera kodów kreskowych podłączonego do komputera PC przebiega podobnie jak rejestracja dostawy w trybie offline. Jeśli w konfiguracji programu jako rodzaj kolektora wybrany jest "zapis/odczyt z pliku", w momencie uruchomienia odbierania danych z kolektora zostanie wyświetlone okno edytora tekstowego (Notatnik) z pustym plikiem. Odczytaj skanerem kody przyjmowanych towarów do tego pliku. Po zakończeniu zapisz plik i zamknij Notatnik.